Δημόσιες Συμβάσεις 
στους τομείς Άμυνας 
και Ασφάλ

Δημόσιες Συμβάσεις στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας

Συγγραφέας: Μπακόπουλος Δημοσθένης Π., Λελίδης Ανέστης Β.
44,00€
Συνταγματικοί και πολιτικοί θεσμοί
των βαλκανικών

Συνταγματικοί και πολιτικοί θεσμοί των βαλκανικών κρατών

27,90€
Η δίκαιη ικανοποίηση για την υπέρβαση της εύλογης

Η δίκαιη ικανοποίηση για την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης Ν.4055/2012

Συγγραφέας: Αυδίκος Γρηγόριος Ευ.
12,00€
Εγκληματολογία της γενετικής

Εγκληματολογία της γενετικής

Συγγραφέας: Κουρούτζας Χρήστος
39,90€
Φίλτρα