Η δίκαιη ικανοποίηση για την υπέρβαση της εύλογης

Η δίκαιη ικανοποίηση για την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης Ν.4055/2012

Συγγραφέας: Αυδίκος Γρηγόριος Ευ.
12,00€
Φίλτρα