Άτλας Διεθνών Σχέσεων

Άτλας Διεθνών Σχέσεων

Συγγραφέας: Boniface Pascal
22,00€
Φύλο και Διεθνείς Σχέσεις

Φύλο και Διεθνείς Σχέσεις

Συγγραφέας: Steans Jill
19,90€
Τουρκική εξωτερική πολιτική 1774-2000

Τουρκική εξωτερική πολιτική 1774-2000

Συγγραφέας: Hale William
19,90€
Aνάλυση Εξωτερικής 
Πολιτικής

Aνάλυση Εξωτερικής Πολιτικής

Συγγραφέας: Hudson Valerie M.
24,99€
Θεωρητικές Προβολές στη Διεθνή Πολιτική

Θεωρητικές Προβολές στη Διεθνή Πολιτική

Συγγραφέας: Γκόφας Ανδρέας, Τζιφάκης Νικόλαος
17,90€
Θρησκεία και Πολιτική

Θρησκεία και Πολιτική

Συγγραφέας: Hayens Jeffrey
40,00€
Σε τροχιά πολέμου

Σε τροχιά πολέμου

Συγγραφέας: Allison Graham
22,50€
Θεωρία και Μέθοδοι της Πολιτικής Επιστήμης

Θεωρία και Μέθοδοι της Πολιτικής Επιστήμης

24,90€
Τα δυτικά Βαλκάνια στον κόσμο

Τα δυτικά Βαλκάνια στον κόσμο

24,90€
Η σύγχρονη Κίνα

Η σύγχρονη Κίνα

Συγγραφέας: Mitter Rana
13,90€
Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση

39,90€
Διεθνείς Σχέσεις

Διεθνείς Σχέσεις

ΝΕΟ
15,90€
Οι νέες παγκόσμιες απειλές

Οι νέες παγκόσμιες απειλές

16,90€
Φίλτρα