Ανάλυση Βιολογικών Αλληλουχιών

Ανάλυση Βιολογικών Αλληλουχιών

Συγγραφέας: Durbin Richard, Eddy Sean R., Krogh Anders, Mitchison Graeme
39,90€
DNA

DNA

Συγγραφέας: Watson James D., Berry Andrew, Davies Kevin
29,90€
Θεωρία και Υπολογισμοί Μητρώων

Θεωρία και Υπολογισμοί Μητρώων

Συγγραφέας: Golub Gene Η., Loan Charles F. Van
69,90€
Εισαγωγή στη στατιστική

Εισαγωγή στη στατιστική

Συγγραφέας: Χλουβεράκης Γρηγόρης
24,90€
Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογές
με τον MS-Excel

Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογές με τον MS-Excel

Συγγραφέας: Μυλωνάς Κώστας
39,90€
Στατιστική Ανάλυση Επαγωγών στις Κοινωνικές Επιστή

Στατιστική Ανάλυση Επαγωγών στις Κοινωνικές Επιστήμες

Συγγραφέας: Μυλωνάς Κώστας
29,90€
Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
με Αντικειμενοστρεφ

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι με Αντικειμενοστρεφή Σχεδιαστικά Μορφήματα στη C++

Συγγραφέας: Preiss Bruno R.
79,90€
Διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών

Διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών

Συγγραφέας: Κάτσικας Σωκράτης Κ.
24,90€
Κεραίες και διάδοση για ασύρματα συστήματα επικοιν

Κεραίες και διάδοση για ασύρματα συστήματα επικοινωνιών

Συγγραφέας: Saunders Simon R., Aragon-Zavala Alejandro
39,90€
Βέλτιστη επιλογή 
μηχανολογικού εξοπλισμού

Βέλτιστη επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού

Συγγραφέας: Νάτσης Αθανάσιος Ε.
14,90€
Βλάβες Γεωργικών Ελκυστήρων

Βλάβες Γεωργικών Ελκυστήρων

Συγγραφέας: Νάτσης Αθανάσιος Ε., Καλλιμάνης Γιάννης Α.
15,90€
Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ισχύος από Ανανεώσι

Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Συγγραφέας: Masters Gilbert M.
39,90€
Ενεργειακή Διαχείριση
 και Ανανεώσιμες
 Πηγές Ενέρ

Ενεργειακή Διαχείριση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Συγγραφέας: Μαλεβίτη Εύα
19,90€
Μαθήματα Στατιστικής

Μαθήματα Στατιστικής

Συγγραφέας: Τσιώτας Γεώργιος Κων.
ΝΕΟ
29,90€
Επαγγελματική ηθική του μηχανικού και των επιχειρή

Επαγγελματική ηθική του μηχανικού και των επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Robinson Simon, Dixon Ross, Preece Christopher, Moodley Krisen
ΝΕΟ
29,90€
Φίλτρα