Εισαγωγή στη στατιστική

Εισαγωγή στη στατιστική

Συγγραφέας: Χλουβεράκης Γρηγόρης
24,90€
Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογές
με τον MS-Excel

Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογές με τον MS-Excel

Συγγραφέας: Μυλωνάς Κώστας
39,90€
Στατιστική Ανάλυση Επαγωγών στις Κοινωνικές Επιστή

Στατιστική Ανάλυση Επαγωγών στις Κοινωνικές Επιστήμες

Συγγραφέας: Μυλωνάς Κώστας
29,90€
Μαθήματα Στατιστικής

Μαθήματα Στατιστικής

Συγγραφέας: Τσιώτας Γεώργιος Κων.
ΝΕΟ
29,90€
Φίλτρα