Θεωρίες
Ανθρώπινης
Επικοινωνίας

Θεωρίες Ανθρώπινης Επικοινωνίας

Συγγραφέας: Littlejohn Stephen W., Foss Karen A.
39,90€
Έρευνα
στα ΜΜΕ

Έρευνα στα ΜΜΕ

Συγγραφέας: Wimmer Roger D., Dominick Joseph R.
44,90€
Το Α και το Ω 
των ψηφιακών μεθόδων έρευνας

Το Α και το Ω των ψηφιακών μεθόδων έρευνας

Συγγραφέας: Dawson Catherine
29,90€
Από που έρχονται οι καλές ιδέες

Από που έρχονται οι καλές ιδέες

Συγγραφέας: Johnson Steven
26,30€
Πλεόνασμα γνώσης

Πλεόνασμα γνώσης

Συγγραφέας: Shirky Clay
19,90€
Συνδημιουργία στη διαφήμιση

Συνδημιουργία στη διαφήμιση

Συγγραφέας: Τσακαρέστου Μπέττυ
29,90€
Συμπεριφορά και διαπροσωπική επικοινωνία στον εργα

Συμπεριφορά και διαπροσωπική επικοινωνία στον εργασιακό χώρο

Συγγραφέας: Γιαννουλέας Μιχάλης Π.
15,90€
Ένα τέλειο POST

Ένα τέλειο POST

Συγγραφέας: Καϊμάκη Βάλια
ΝΕΟ
16,90€
Φίλτρα