Μαθησιακές Δυσκολίες 
και Εκπαιδευτική Πράξη

Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη

Συγγραφέας: Παντελιάδου Σουζάνα
26,90€
Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Συγγραφέας: Παντελιάδου Σουζάνα, Αργυρόπουλος Βασίλης
19,90€
Προβλήματα συμπεριφοράς
σε άτομα με νοητική αναπηρ

Προβλήματα συμπεριφοράς σε άτομα με νοητική αναπηρία

Συγγραφέας: Αλευριάδου Αναστασία, Γκιαούρη Στεργιανή, Παυλίδου Κυριακή
15,90€
Διδασκαλία κωφών
και βαρηκόων

Διδασκαλία κωφών και βαρηκόων

Συγγραφέας: Knoors Harry, Marschark Marc
32,90€
Η ένταξη των μαθητών 
με αναπηρία
στη φυσική αγωγή

Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη φυσική αγωγή

Συγγραφέας: Rouse Pattie
27,90€
Διδασκαλία αθλημάτων για άτομα με αναπηρία

Διδασκαλία αθλημάτων για άτομα με αναπηρία

Συγγραφέας: Davis Ronald W.
29,90€
Παιδιά με αναπηρία όρασης 
και πολλαπλές αναπηρίες

Παιδιά με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες ή τυφλοκώφωση

Συγγραφέας: Αργυρόπουλος Βασίλης, Παπαζαφείρη Μαρία
15,90€
Επαγγελματική συμβουλευτική και μοντέλα απασχόληση

Επαγγελματική συμβουλευτική και μοντέλα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία

Συγγραφέας: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα
16,90€
Από το περιθώριο
στο μάτι του κυκλώνα

Από το περιθώριο στο μάτι του κυκλώνα

Συγγραφέας: Κουππάνου Άννα, Φτιάκα Ελένη
15,00€
Το υπερκινητικό παιδί
στην προσχολική
και την πρώτ

Το υπερκινητικό παιδί στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία

Συγγραφέας: Αγαπητού-Χαλμπέ Βούλα
15,00€
Εκπαίδευση και 
Τύφλωση

Εκπαίδευση και Τύφλωση

19,90€
Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους

Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους

Συγγραφέας: Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά
19,90€
Τύφλωση
και παιδί

Τύφλωση και παιδί

Συγγραφέας: Warren David H.
31,90€
Εκπαίδευση και Κώφωση

Εκπαίδευση και Κώφωση

Συγγραφέας: Moores Donald F.
34,90€
Παιδιά και νέοι
με προβλήματα
όρασης

Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης

Συγγραφέας: Mason Heather, McCall Stephen
31,90€
Αναπηρία 
και εκπαιδευτική
 πολιτική

Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική

18,90€
Σύγχρονες 
ενταξιακές 
προσεγγίσεις

Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις

34,90€
Εκπαίδευση
για την ένταξη:
Από την έρευνα
στην πρά

Εκπαίδευση για την ένταξη: Από την έρευνα στην πράξη

Συγγραφέας: Φτιάκα Ελένη, Συμεωνίδου Σιμώνη
17,00€
Βασικές αρχές
της παιδαγωγικής
για τα νοητικά
καθυ

Βασικές αρχές της παιδαγωγικής για τα νοητικά καθυστερημένα άτομα

Συγγραφέας: Anstotz Christoph
16,90€
Διαστάσεις της αναπηρίας στην Κύπρο

Διαστάσεις της αναπηρίας στην Κύπρο

Συγγραφέας: Συμεωνίδου Σιμώνη
26,70€
Στρατηγικές Διδασκαλίας 
στην Ειδική και Ενταξιακή

Στρατηγικές Διδασκαλίας στην Ειδική και Ενταξιακή Εκπαίδευση

Συγγραφέας: Mitchell David, Sutherland Dean
ΝΕΟ
34,90€
Ενταξιακή εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα

Ενταξιακή εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα

ΝΕΟ
24,90€
Φίλτρα