Η παιδεία εν Ελλάδι: 1935-1951

Η περίοδος 1935-1951 είναι μία από τάς πλέον πολυταράχους καί κρισίμους της Νεοελληνικής Ιστορίας. Κατά τήν περίοδον ταύτην η γνώμη είναι θολή, η πάλη τυφλή, οι γράφοντες είναι επηρρεασμένοι, τό Σχολείον καί αί επιδιώξεις του γίνονται καί αυτά σημαία πολιτικών παθών. Μέσα άπό τήν αχλύν των γεγονότων καί των ιδεών, προσεπάθησε ο γράφων νά ερευνήση τήν αλήθειαν. Ο ίδιος ως εκπαιδευτικός, έζησεν τήν ιστορίαν της Παιδείας κατά τά έτη αυτά. Επί 18 έτη υπηρέτησεν εις τό Ελληνικόν σχολείον, εδίδαξεν...

15,00€

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
2018
ISBN:
9789609552578
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Π0438
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ:
Μαλακό Εξώφυλλο

MUST READ

Σας προτείνουμε επίσης

Φιλοσοφία της Παιδείας: Λόγοι, όψεις, διαδρομές

Φιλοσοφία της Παιδείας: Λόγοι, όψεις, διαδρομές

29,90€
Ανθρωπολογία

Ανθρωπολογία

22,90€
Ερευνητική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες κ

Ερευνητική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες και στην εκπαίδευση

35,90€
Βιοπαιδαγωγική-Διαθεματικότητα-Αξιολόγηση

Βιοπαιδαγωγική-Διαθεματικότητα-Αξιολόγηση

27,90€
Προβληματισμοί και προοπτικές για τη μάθηση και τη

Προβληματισμοί και προοπτικές για τη μάθηση και τη διδασκαλία της γλώσσας

19,90€