Το μίσος για τη δημοκρατία

Το μίσος για τη δημοκρατία

Συγγραφέας: Ranciere Jacques
20,00€
Όψεις της ηγεμονίας στις φιλελεύθερες κοινωνίες

Όψεις της ηγεμονίας στις φιλελεύθερες κοινωνίες

38,90€
Φίλτρα