Πειραματικός σχεδιασμός
και στατιστικές εφαρμογές

Πειραματικός σχεδιασμός και στατιστικές εφαρμογές στην ψυχολογία

Συγγραφέας: Sani Fabio, Todman John
30,50€
Κλινική ψυχομετρία

Κλινική ψυχομετρία

Συγγραφέας: Μέλλον Ρόμπερτ
60,50€
Ψυχομετρία

Ψυχομετρία

Συγγραφέας: Αλεξόπουλος Δημήτριος Σ.
33,00€
Εισαγωγή στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων εκπαιδε

Εισαγωγή στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων εκπαιδευτικής έρευνας

Συγγραφέας: Εμβαλωτής Αναστάσιος, Σαργιώτη Αικατερίνη
29,90€
Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Y-IV

Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Y-IV

Συγγραφέας: Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία, Ευσταθίου Γιώργος, Αγγελή Κατερίνα
17,00€
Φίλτρα