Οι ελληνορωμαϊκές ρίζες της Ευρώπης
μέσα από τον σ

Οι ελληνορωμαϊκές ρίζες της Ευρώπης μέσα από τον στοχασμό Ευρωπαίων μελετητών

Συγγραφέας: Πριόβολου Στέλλα
9,90€
Περιθωριακοί και Παραβάτες

Περιθωριακοί και Παραβάτες

Συγγραφέας: Δεκάζου-Στεφανοπούλου Φωτεινή
12,90€
Παυσανίου Λατρευτικά

Παυσανίου Λατρευτικά

Συγγραφέας: Δεκάζου-Στεφανοπούλου Φωτεινή
14,90€
Δίκαιο και Κοινωνία
στην Κωμωδία του Μένανδρου

Δίκαιο και Κοινωνία στην Κωμωδία του Μένανδρου

Συγγραφέας: Δεκάζου-Στεφανοπούλου Φωτεινή
17,90€
Στο απόγειο του μεγαλοϊδεατισμού

Στο απόγειο του μεγαλοϊδεατισμού

Συγγραφέας: Τσουρής Νικόλαος Β.
19,90€
Μύθος, γλώσσα και φύλο στο Corpus Priapeorum

Μύθος, γλώσσα και φύλο στο Corpus Priapeorum

Συγγραφέας: Μιχαλόπουλος Χαρίλαος Ν.
19,90€
Historia Francorum: Η Ιστορία
των Φράγκων

Historia Francorum: Η Ιστορία των Φράγκων

Συγγραφέας: Turonensis Gregorii
26,00€
Φίλτρα